Kadra kursy

Małgorzata Silny

Małgorzata Silny – KIEROWNIK STUDIÓW

Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel akademiki na uczelniach pedagogicznych, autorka wielu publikacji, koordynatorka ogólnopolskich projektów, trener umiejętności psychospołecznych.

Dr Agnieszka Nomejko

Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, seksuolog kliniczny, praktykująca psychoterapeutka poznawczo-behawioralną. Studia magisterskie i doktorskie ukończyła w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwentka studiów podyplomowych „Pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii” i Szkoły Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Psychologii Klinicznej i Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka artykułów naukowych i kierownik projektów badawczych.

Hanna Żaczek-Wróblewska

Psycholog, trener, wykładowca. Absolwentka: Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) o kierunku Psychologia Społeczna, kursów terapeutycznych z zakresu pracy z dorosłymi i młodzieżą, szkoły trenerów. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Szkoleniowiec, trener w obszarze pracy z dziećmi i młodzieżą, współpracująca z liderami na rynku szkoleniowym w sektorze edukacyjnym. Autorka wielu warsztatów i projektów szkoleniowych stworzonych na potrzeby różnych organizacji, firm, sektora pozarządowego. Główne obszary pracy edukacyjno-szkoleniowej to wykłady, szkolenia dla nauczycieli z tematyki pracy z dziećmi z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwój umiejętności interpersonalnych oraz rozwój kompetencji trenerskich.

Aneta Sokołowska

Logopeda, w trakcie specjalizacji z neurologopedii, pedagog specjalny; wieloletni pracownik integracji i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Posiada bogate doświadczenie w pracy z pacjentami w normie rozwojowej oraz z różnymi zaburzeniami – autyzm, zespoły genetyczne, afazja. Specjalizuje się w pracy z niemowlętami i małymi dziećmi. Holistycznie podchodzi do każdego pacjenta – już na etapie diagnozy i planowania terapii.

Ewa Ślarzyńska

Pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika korekcyjna.
Posiada 15-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi: z niepełnosprawnością intelektualną, specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w szkole podstawowej i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Aktualnie nauczyciel dyplomowany w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W trakcie ostatnich lat uczestniczyła w licznych szkoleniach i kursach związanych z diagnozą i terapią dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczniu się. Pracuje z dziećmi i  młodzieżą. Prowadzi diagnozę i terapię specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia).

Artur Stopel

Nauczyciel mianowany, pedagog, doradca zawodowy, mediator oświatowy. Studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. podyplomowe – Doradztwo Zawodowe, Kierowanie Rozwojem, Coaching oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii. Wieloletni pedagog szkolny. Aktualnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jako pedagog, doradca zawodowy oraz konsultant. Przeprowadza diagnozy pedagogiczne pod kątem trudności szkolnych i wychowawczych dzieci, młodzieży gimnazjalnej i licealnej, prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, szkolenia i warsztaty oraz udziela indywidualnych porad i konsultacji dla młodzieży, rodziców i nauczycieli. Współautor programów rozwojowych i wsparcia dla młodzieży i rodziców. Współpracuje także z organizacjami pozarządowymi – prowadzi warsztaty i konsultacje dla rodziców, szkoli nauczycieli.

Daniela Kowalicka

Magister pedagogiki specjalnej i fozjoterapii. Ukończyła studia z zakresu terapii zajęciowej i arteterapii. Od ponad 10 lat terapeuta dzieci i młodzieży. Jej konikiem jest wczesna interwencja oraz terapia ręki u dzieci z problemami neurologicznymi i złożoną niepełnosprawnością. Pracuje z dziećmi w prywatnym centrum terapeutycznym w Warszawie. Prowadziła terapię z dziećmi z ponad 25 krajów. Jest asystentem na kursach NDT Bobath. Wyjeżdża do zagranicznych ośrodków, by uczyć się od innych lub promować dobre praktyki z Polski. Szkoli studentów z AWF Warszawa, prowadzi kursy z zakresu terapii zajęciowej i terapii ręki w neurologii. W wolnym czasie podróżuje, muzykuje, odnawia stare meble i tworzy autorskie zabawki ioraz pomoce edukacyjne.

Karolina Bińkowska

Neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny. Ukończyła 5-letnie jednolite studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (2011, specjalizacja logopedia) oraz dwa rodzaje studiów podyplomowych: neurologopedię (2013) w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie oraz terapię pedagogiczną z wczesnym wspomaganiem rozwoju na Akademii Pedagogiki Specjalnej (2016). Doświadczenie zawodowe zdobywała również na licznych praktykach (w przedszkolach, placówkach medycznych, szkołach, poradniach). Systematycznie bierze udział w specjalistycznych kursach i warsztatach. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologopedów. Recenzuje książki z zakresu pedagogiki i medycyny na łamach miesięcznika Nowe Książki, pisuje artykuły o tematyce logopedycznej na łamach czasopism wydawnictwa Forum. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką i terapią logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych.

Anna Fedorowicz

Pedagog, terapeuta, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, animator. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Studia z zakresu pedagogiki , Terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją, ADHA i zaburzeniami zachowania. Animator w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i terapeuta pedagogiczny. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu rozpoznawanie potrzeb i planowanie pracy dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Prywatnie mama trójki dzieci.

Karolina Brożek

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej na kierunku: Pedagogika specjalna, o specjalności: Oligofrenopedagogika. Uniwersytetu Opolskiego na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną oraz studiów podyplomowych z zakresu Historii (Uniwersytet Śląski) i Wczesnego Wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych (Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „Metis” w Katowicach).
Doświadczony nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz historii w Szkole Podstawowej. Od wielu lat pracująca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Basima Al-qadi

Pedagog specjalny, pracujący w szkole specjalnej z dziećmi i młodzieżą w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami. Jest wychowawcą w zespole edukacyjno-terapeutycznym, terapeutą AAC, drużynową szkolnej drużyny harcerskiej Nieprzetartego Szlaku. Pracuje w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi na stanowisku konsultanta ds. edukacji specjalnej w tym alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się. Rozwija swój warsztat pracy poprzez regularny udział w szkoleniach i konferencjach dotyczących AAC i pracy z osobami niepełnosprawnymi i atypowymi.

Jan Szczepanik

Od lat pracuje na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami. Ma bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami. Realizował wiele ogólnopolskich projektów na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym największy w Polsce projekt skierowany do osób głuchych „4 kroki”. W Polskim Związku Głuchych kieruje projektem wideotlumacz.pl. Współautor Społecznego Raportu z Realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Autor poradnika o zarządzaniu projektami. Absolwent podyplomowych studiów z zakresu zarządzania organizowanych przez Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center) i programu Liderzy PAFW. Od lat związany z III sektorem. Członek Komisji Ekspertów ds. Osób z niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i Rady Społecznej przy Zarządzie PFRON.

Jan Szczepanik

Psycholog, przedsiębiorca, trener biznesu i NGO. Konsultant ochrony danych osobowych i efektywności organizacji. Autor programów szkoleniowych. Koordynator projektów szkoleniowych i edukacyjnych. Koordynator konferencji, szkoleń i gier miejskich. Instruktor harcerski, miłośnik gór i podróży rowerowych. Aktywnie szkoli i prowadzi zarówno zespoły biznesowe, jak i zespoły wolontariuszy organizacji pozarządowych.

Maciej Stańczak

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Specjalista w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Pracował jako ratownik w Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu. Instruktor pierwszej pomocy, ratownik WOPR, strażak ochotnik. Wielokrotny laureat czołowych miejsc na zawodach z zakresu ratownictwa medycznego.

Ligia Pawlak-Basińska

Polonistka i socjolożka, pracuje z dziećmi i młodzieżą od ponad 20 lat, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, od 2007 roku zaangażowana w pracę w szkole, od kilku lat związana z edukacją montessoriańską, absolwentka Szkoły Liderów, instruktorka harcerska, instruktorka pierwszej pomocy, wiceprezes stowarzyszenia Radomian w Warszawie.

Zapisz się wstępnie

Pamiętaj! Na te studia możesz się zapisać w każdej chwili!

Uwaga! Do niczego to nie zobowiązuje. Dostaniesz od nas więcej informacji.

pon. – sob. w godz. od 9.00 do 19.00

odpowiadamy w ciągu 24 godzin