Opiekun na kolonii a niepełnosprawność dzieci

Jakie kwalifikacje powinien mieć opiekun na koloniach, jeżeli jeden z uczestników jest dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim?

(…) Mając powyższe na uwadze należy uznać, że wychowawcą wypoczynku np. podczas kolonii może być każda osoba, która spełnia warunki, o których mowa w art. 92p ust. 1-6 u.s.o., a z nich nie wynika, że w przypadku wypoczynku organizowanego dla dzieci niepełnosprawnych musi dodatkowo posiadać przygotowanie z pedagogiki specjalnej w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczestników wypoczynku. Proszę zwrócić uwagę, że program kursu na wychowawcę wypoczynku zawiera elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności oraz organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności.

Źródło LEX.pl

Pozostałe wpisy na blogu

Zapisz się wstępnie

Pamiętaj! Na te studia możesz się zapisać w każdej chwili!

Uwaga! Do niczego to nie zobowiązuje. Dostaniesz od nas więcej informacji.

pon. – sob. w godz. od 9.00 do 19.00

odpowiadamy w ciągu 24 godzin